Jakie są rodzaje kont bankowych?

bezpieczeństwo

Przygotowując się do założenia swojego pierwszego konta bankowego, warto wiedzieć jakie są w ogóle rodzaje kont bankowych. Oferta skierowana dla klientów indywidualnych nie jest w tym zakresie bardzo szeroka, ale wystarczająca. Każdy może znaleźć to czego potrzebuje. Co istotne, pozornie rodzajów kont jest wiele (zobacz np. tutaj – https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/konta/), ale tak naprawdę zgodnie z prawem bankowym dla klientów indywidualnych są trzy rodzaje kont – konta osobiste, oszczędnościowe i lokaty.

Konta osobiste (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy)

To co najczęściej znamy jako  konto bankowe lub konto osobiste, w nomenklaturze bankowej jest nazywane rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Jest to jeden z rodzajów rachunków bankowych (obok rachunków oszczędnościowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych) dostępny tylko dla osób fizycznych. Wynika to z prawa bankowego – art. 49. ust. 2 i 3 ustawy – Prawo bankowe. Dla porównania rachunki rozliczeniowe (czyli bez elementu oszczędnościowego mogą być prowadzone tylko dla osób prawnych, lub osób fizycznych będących przedsiębiorcami.

Nazwa rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest jednak w praktyce bardzo myląca. Praktycznie we wszystkich bankach, poza promocjami, oprocentowanie tych rachunków wynosi 0,01% w skali roku. Z racji ustawy konto musi być oprocentowane, natomiast jak widać jest to oprocentowanie pomijalne.

Konta osobiste to najczęściej centrum zarządzania swoimi finansami. To na ten rachunek wpływają najczęściej nasze dochody. Z tym kontem powiązana jest najczęściej karta debetowa do konta i z niego płacimy wszystkie rachunki i za zakupy.

Jeśli szukasz kont osobistych – polecamy ten ranking.

Konto oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe to z kolei konto, jak sama nazwa wskazuje przeznaczone do oszczędzania. Z jednej strony daje ono pewne możliwości podobne do konta osobistego – możliwość zlecania przelewów, stały dostęp do środków. Z drugiej strony czynności te są najczęściej obciążone opłatami. Bankowym standardem obecnie jest ograniczenie liczby darmowych przelewów z konta oszczędnościowego do 1 miesięcznie. Niektóre banki nawet zastrzegają, że bezpłatny przelew to tylko taki na inne konto w tym samym banku. Trzeba uważać na ten limit, bo po jego przekroczeniu opłaty za przelewy robią się skandalicznie wysokie – najczęściej 9/10 PLN.

Dlaczego w takim razie warto korzystać z konta oszczędnościowego? Bo w przeciwieństwie do konta osobistego jest oprocentowane. Środki jakie trzymamy na kontach oszczędnościowych, w przeciwieństwie do tych na kontach osobistych są realnie oprocentowane. W chwili obecnej oprocentowanie na kontach oszczędnościowych nie zwala z nóg, ale pozwala jednak uzyskać trochę ochrony wartości środków pieniężnych przed inflacją lub nawet niewielkie zwroty ponad inflację.

Jeśli szukasz kont oszczędnościowych – polecamy ten ranking.