Od czego zależy oprocentowanie na kontach oszczędnościowych i lokatach?

oprocentowanie

Poszukując dobrych sposobów ulokowania swoich oszczędności z pewnością rozważasz trzymanie ich na lokacie lub koncie oszczędnościowym (jeśli nie wiesz, które z tych narzędzi wybrać – pomoże Ci ten wpis lub ten wpis). To dobry wybór – są to najbezpieczniejsze i najłatwiejsze (obok może obligacji skarbowych) sposoby na trzymanie oszczędności tak aby nie traciły na wartości.

Poszukując najlepszych ofert lokat i kont z pewnością zauważysz, że jeszcze niedawno znalezienie lokaty oprocentowanej na 5-6% nie było większym problemem, a teraz najlepsze lokaty to maksymalnie 3,5-4%, a konta oszczędnościowe płacą maksymalnie 2,5%. Co więcej, są to najczęściej krótkoterminowe promocje dla nowych klientów.

  1. Skąd banki biorą finansowanie?

Skąd się wzięła ta zmiana? O dziwo, wcale nie z nadmiernej chciwości banków. Otóż banki korzystają z różnych źródeł pozyskiwania finansowania, wśród których oczywiście najważniejsze są depozyty od klientów (czyli pieniądze na kontach osobistych, oszczędnościowych i lokatach). Niemniej jednak istotnym źródłem środków jest też finansowanie międzybankowe.

  1. Rynek międzybankowy

Banki między sobą zawierają transakcje, tak aby ulokować najczęściej krótkoterminowe środki. Stawka po jakiej to robią jest najczęściej zbliżona (lub przynajmniej odnosi się) do stawki WIBOR.

WIBOR to taki benchmark – stopa, do której wszystkie banki porównują swój koszt finansowania. Znana jest także oczywiście klientom, w szczególności biorącym kredyty hipoteczne. Na tej samej zasadzie działają instrumenty na rynku – tylko oczywiście marże są znacznie mniejsze.

  1. Narodowy Bank Polski

W handlu na rynku międzybankowym aktywnie uczestniczy też bank banków, czyli NBP. Zawiera on transakcje po stopach zadeklarowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. To są właśnie te stopy, o których czasami słyszy się w mediach, że zostały obcięte/podniesione. Najważniejsza jest tzw. stopa referencyjna – to jest stopa do której NBP dąży w swoich transakcjach. Można też zazwyczaj zauważyć, że WIBOR (czyli stopa pomiędzy bankami innymi niż NBP) zazwyczaj krąży w okolicach stopy referencyjnej. Aktualne stopy można zawsze sprawdzić na nbp.pl.

  1. Jakie to ma znaczenie dla oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych?

Wiedząc powyższe, możesz już łatwo zauważyć ciąg przyczynowy skutkowy. Najpierw Rada Polityki Pieniężnej wyznacza stopy. Następnie NBP zawiera transakcje przy tych stopach z bankami. Banki mogąc zawsze skorzystać z oferty NBP także między sobą pożyczają przy podobnym oprocentowaniu. Mogąc pozyskać finansowanie po koszcie WIBORu, nie muszą oferować wysokiego oprocentowania na lokatach i kontach. W efekcie to jakie RPP ustanowi stopy, ma przełożenie na oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych.