Co trzeba wiedzieć o lokatach?

lokaty

W sensie prawnym, lokaty terminowe to jeden z trzech rodzajów rachunku bankowego dla klientów detalicznych (o kontach osobistych i kontach oszczędnościowych przeczytasz tutaj). Lokaty terminowe to rachunki prowadzone na określony czas, które charakteryzują się przede wszystkim wysokim oprocentowaniem. W ramach lokaty powierzamy bankowi środki pieniężne na określony termin, w zamian z odsetki. Najpopularniejszy termin lokat to 3 miesiące, ale spotykane są lokaty od 1 dniowych (potrzebnym raczej dla przedsiębiorców) aż po 36 miesięczne.

W zamian za wysokie oprocentowanie banki starają się jednak zniechęcić do wyjęcia środków przed czasem. Oczywiście zawsze masz taką możliwość, jednak zerwanie lokaty przed zakończeniem umownego terminu będzie najczęściej skutkować utratą wszystkich uzyskanych odsetek. W efekcie z powrotem uzyskasz tylko tyle ile włożyłeś.

Bezpieczeństwo lokat

W kontekście lokat należy wyraźni podkreślić, że środki jakie są wpłacane na lokaty, jak i odsetki jakie na nich się uzyskuje są bardzo bezpieczne. Nie ma praktycznie możliwości, żeby na koniec okresu lokaty wynosiły mniej niż się początkowo umówiłeś z bankiem. Jedyna taka możliwość byłaby gdyby bank upadł (a niej jest zbyt prawdopodobne). Jednak nawet wtedy, tak jak w przypadku zwykłych kont osobistych, środki (do wysokości równowartości w złotych kwoty 100 tys. EUR) objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Opodatkowanie lokat

Odsetki od lokat, tak samo jak zyski z innych inwestycji obciążone są podatkiem od zysków kapitałowych, zwanym potocznie podatkiem Belki (od nazwiska ministra finansów, który wprowadził ten podatek). Podatek ten wynosi 19% i o tyle mniejsze będą odsetki wypłacone przez bank.

Przykładowo jeśli oprocentowanie nominalne wynosi 3% i włożysz na lokatę 1000 PLN na rok, teoretycznie powinieneś otrzymać 30 PLN. Ze względu na podatek, kwota ta zostanie pomniejszona o 19% podatku i wyniesie 24,3 PLN. Poborem podatku nie musisz się martwić. Bank wypłacając odsetki automatycznie pobierze niezbędną kwotę.

Lokaty strukturyzowane

Banki jednak korzystając czasami z dobrych skojarzeń jakie wiążą się z lokatami oferując produkty strukturyzowane. Pomimo stosowanej nazwy „lokaty strukturyzowane” zwrot na nich nie jest gwarantowany. Najczęściej gwarantowany jest zwrot zainwestowanych środków, ale uzyskanie odsetek uzależnione jest od spełnienia się jakiegoś warunku. Najczęściej brzmi on sensownie, ale uważaj! Po dokładniejszej analizie (najczęściej przekraczającej kompetencje „średniego klienta”) może okazać się, że jest to dość ryzykowny instrument. Wybierając lokatę strukturyzowaną, zachowaj szczególną ostrożność!

Ciekawe informacje o lokatach można znaleźć w tym portalu – www.lokaty-bankowe.edu.pl.