Jak obliczyć zysk z lokaty – czyli co warto wiedzieć przed wyborem

Im wyższe oprocentowanie lokaty w skali roku tym wyższy ostateczny zysk. Tą prostą zależność zna bez wątpienia każdy z nas i teoretycznie każdy z nas się nią kieruje przy wyborze określonego rozwiązania. Nieco gorzej wygląda jednak praktyka. Jak się bowiem okazuje – nie każdy dokładnie wie jak samodzielnie policzyć zysk z określonej lokaty. Zatem nie ma możliwości sprawdzenia potencjalnych profitów przed podpisaniem umowy.

Obliczanie zysku z lokaty – przykład

Sprawa jest banalnie prosta. Dla jej zobrazowania posłużmy się konkretnym przykładem. Przyjmijmy, że Pan Grzegorz dysponuje kwotą 30 000 zł i chce ją zdeponować na lokacie trwającej 12 miesięcy z oprocentowaniem sięgającym 3,20%. Jaki obliczyć zysk z tej lokaty? Możemy tego dokonać za pomocą poniższego wzoru:

30 000 zł (kwota lokaty) x 3,20% (oprocentowanie w skali roku) = 960 zł

Kwota 960 zł stanowi zysk Pana Grzegorza w skali roku, lecz należy pamiętać, iż jest to zysk przed opodatkowaniem. Aby policzyć realny zysk netto, czyli to co Pan Grzegorz dostanie „do ręki” po dwunastu miesiącach musimy uwzględnić tzw. „podatek Belki”, czyli podatek od dochodów kapitałowych, który obecnie wynosi w naszym kraju 19%. Nasze dalsze wyliczenia będą zatem wyglądały następująco:

960 zł (zysk przed opodatkowaniem) – 19% (podatek) = 777,60 zł (zysk po opodatkowaniu)

Reasumując zatem wszystkie wyliczenia – realny zysk Pana Grzegorza na koniec trwania lokaty przy kwocie wkładu początkowego wynoszącej 30 000 zł i oprocentowaniu 3,20% w skali roku wyniesie 777,60 zł.

To o czym warto zawsze pamiętać to fakt, iż oprocentowanie zarówno w przypadku kredytów jak i depozytów podawane jest w skali roku. Jeśli zatem decydujemy się na lokatę dłuższą niż 12 miesięcy przy dokonywaniu wyliczeń musimy wziąć ten fakt pod uwagę. Podobnie w przypadku gdy wybieramy lokatę na krótszy okres. Na przykład 3 miesiące, końcowy zysk będzie proporcjonalny do okresu trwania lokaty. Mając zatem świadomość jak samodzielnie wyliczyć zysk możemy również w pełni świadomie dokonywać opłacalnych dla nas wyborów. W przypadku lokat istotne jest by znaleźć odpowiednią równowagę między okresem jej trwania a oprocentowaniem.

Pełny wzór na obliczanie zysku z lokaty wygląda tak:

zysk z lokaty

Źrodło: www.wktorymbanku.pl

Inne parametry

W przypadku większości banków oprócz długości trwania lokaty możemy zindywidualizować także inne jej parametry takie jak kapitalizacja odsetek (np. dzienna, miesięczna, na koniec lokaty) czy możliwość zerwania lokaty przed czasem bez utraty wypracowanych zysków. Część banków oferuje również lokaty do których można dopłacać w trakcie ich trwania co jest czynnikiem dodatkowo zwiększającym motywację do regularnego oszczędzania. Niezależnie od typu lokaty na jaki się zdecydujemy – najważniejsze by umieć samodzielnie policzyć końcowy zysk. Jak pokazuje powyższy przykład, nie jest to czynność zbytnio skomplikowania, do jej wykonania wystarczy prosty kalkulator, który każdy z nas posiada chociażby w telefonie komórkowym. Tak przygotowani możemy śmiało podejmować strategiczne decyzje jakimi bez wątpienia jest wybór sposobu pomnażania oszczędności.