Jak oszczędzać na emeryturę?

oszczędzanie na emeryturę

Racjonalne i efektywne oszczędzanie jest dostępne dla wszystkich osób. Nie wszyscy jednak znają się na oszczędzaniu i wcale tego nie muszą! Skuteczne gromadzenie kapitału jest pewnym wyzwaniem, przed którym stają osoby myślące o spokojnej i w miarę dostatniej emeryturze. Należy na pewno zapomnieć o tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna satysfakcjonującą emeryturę. Niestety, ale sama kondycja finansów publicznych, a w szczególności ZUS-u nie nastraja pozytywnie i należy się odpowiedzialnie przygotować na przyszłość we własnym zakresie. Fundusze Inwestycyjne okazują się narzędziem, do którego społeczeństwo zaczyna na nowo odzyskiwać zaufanie, szczególnie nadszarpnięte po wydarzeniach związanych z trójmiejską instytucją parabankową, która w rzeczywistości okazała się skutecznie działającą piramidą finansową.

Jak oszczędzać na emeryturę?

Oszczędzanie na emeryturę może być prowadzone w oparciu o kilka różnych instrumentów inwestycyjnych, które zostały precyzyjnie zdefiniowane w polskim prawie oraz w ofertach poszczególnych TFI. W ramach tychże instytucji stworzono także możliwość uruchomienia takiej formy oszczędzanie, jak Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W ramach IKZE możliwe jest odkładanie co roku środków pieniężnych, które uprzednio można odliczyć od dochodów w deklaracji PIT. Jest to więc bardzo wygodna forma oszczędzania, która pozwala na przestrzeni wielu lat zgromadzić pokaźny kapitał. Towarzystwa Funduszy inwestycyjnych oferują także drugi typ prostej alokacji funduszy na emeryturę, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Jest to dość podobna konstrukcja do IKZE, z tą różnicą że w ramach IKE nie płacić się 10% podatku od zgromadzonych funduszy, a środki mogą być podjęte znacznie wcześniej, niż ma to miejsce w ramach Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Czy jest to bezpieczne?

Poszczególne Fundusze Inwestycyjne w ramach których są inwestowane środki z IKE lub IKZE starają się na bieżąco dostosowywać strategie inwestycyjne, aby odpowiadały one najskuteczniej koniunkturze na rynku. Są one przede wszystkim nastawione na budowanie kapitału z wykorzystaniem instrumentów o pewnym i stabilnym w perspektywie czasu wzroście.